Vitne mener å ha sett en blodig og bevæpnet Kristin K. Haukeland

En mann skal ha sett Kristin Kirkemo Haukeland tilsølt av blod og med en pistol i hånden få timer etter trippeldrapet på Orderud gård, melder TV 2.