Nyttårsbarn på Kongsvinger

Årets nyttårsbarn ble trolig født på Kongsvinger sjukehus klokken 00.16 1. januar 2001.