Helbom av regjeringen

Oppdrettsnæringen reagerer skarpt på at regjeringen vil inndra store deler av pengesekken som Statens Nærings— og Distriktsutviklingsfond (SND) forvalter.