Dobling av antall asylsøkere koster 280 millioner

Antallet asylsøkere i år er fordoblet i forhold til anslaget ved begynnelsen av året. Økningen fører til at Stortinget må tilleggsbevilge 280 millioner kroner.