Mer penger til bistand og atomsikkerhet

Bevilgningene til norsk bistand og atomsikkerhetsarbeidet på Kolahalvøya økes i forslaget til neste års statsbudsjett, som legges fram torsdag.