Ingen kjære mor i Fader vår

Fadervår kan bli forandret når Bibelen kommer i revidert utgave omnoen år. «Fader vår» kan bli til «Vår Far». Men «Kjære Mor» blirdet ikke, skriver Vårt Land.