Slett gjelda til u-landa utan motkrav

Hilde Frafjord Johnson (KrF) blir møtt med både forventningar og krav når ho no går laus på sin andre periode som utviklingsminister.