Fylkeskommunene får nye oppgaver

Regjeringen foreslår at fylkeskommunene skal få nye oppgaver etter at de mister ansvaret for sykehusene.