Algene siger mot Rogaland

Mannskapet på Kystoppsynsfartøyet "Munin" hentet i formiddag en serie med vannprøver utenfor Flekkefjord og Farsund. Prøvene vil først være ferdig analysert onsdag kveld. Så langt er det lite som tyder på kritiske mengder som kan føre til ny fiskedød i oppdrettsanleggene.