Fregattgjenkjøp for to milliarder kroner

Mens næringslivet klager, er norske myndigheter godt fornøyd medspanske gjenkjøp etter fregattavtalen med Izar-verftet.