Regjeringen vil bedre sikkerheten til sjøs

Etter tre store skipsforlis vil regjeringen nå blant annet lage bedre varslingsrutiner, overvåke større deler av farvannet og lage påbudte seilingsleder for skip med miljøfarlig gods.