Enighet om kostnadene for tiltak mot kugalskap

Norges Bondelag, Norsk Bonde— og Småbrukarlag og staten kom sent fredag kveld fram til en avtale om fordelingen av kostnadene ved BSE-tiltak.