Kugalskap smitter alle storfe-raser

Norske storfebestander, som domineres av Norsk Rødt Fe (NRF), er like mottakelige for kugalskap som andre europeiske raser.