Seitrålere får samle kvoter

Fiskeredere som eier seitrålere kan nå samle kvoter fra flere fartøy på en båt for å få færre fartøy i aktivt fiske.