SFT ber om 100 mill. mer til oljevernberedskap

Statens forurensningstilsyn (SFT) ber Miljøverndepartementet om å bli tilført 100 millioner kroner ekstra de neste tre årene. Pengene skal brukes til oppgradering av oljevernberedskapen.