Generaler mot forsvarspolitikken

41 generaler og admiraler står i spissen for en massiv protest mot nedskjæringene i Forsvaret.