SV vil bli næringsparti

— Vi skal ikke slåss for alle arbeidsplasser. Men mange avindustriarbeidsplassene som er gått tapt, burde hatt livets rett,mener Inge Ryan, nestleder i SV inntil i går.