Tiltak mot nynazisme bare delvis vellykket

Norske myndigheter har ikke hatt like stor suksess med tiltakene mot nynazisme, men aktive nynazister i landet er likevel ikke stort høyere enn 150.