Hver sjette husstand kjøpte nytt tv

Aldri før er det solgt så mange tv-apparater i Norge som nå. I gjennomsnitt kjøpte hver sjette husstand nytt apparat i fjor.