Misjonen: Afrika ut, Asia in

Ny strategi for misjonsarbeidet og foreningsarbeidet vil være de sentrale temaene på Det Norske Misjonsselskaps generalforsamling i Skien.