• Ulykkesstedet i Stange 16. januar 2018. NTB, Scanpix
    Galleri

Kan bli aktuelt med nye avhør etter krasjen der Sigvart Dagsland var innblandet

Etterforskningen av krasjen 16. januar er inne i sluttfasen.