Stor nedgang i antall tvangs­plasserte barn

Barnevernet overtar omsorgen for stadig færre barn. Et tegn på at familier får tidligere hjelp, mener Bufdir-sjefen.

Bufdir-direktør Mari Trommald tidligere hjelpetiltak kan være en årsak til at Barnevernet overtar omsorgen til færre barn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Sammenlignet med 2012, hvor 1.778 nye barn ble plassert bort fra familien ved tvangsvedtak, ble kun 751 tvangsplassert i 2020. Det er det laveste antallet omsorgsplasseringer av barn siden vedtakene ble registrert, skriver Aftenposten.

Direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sier at det de siste årene har vært stor oppmerksomhet i tjenestene på å komme tidligere til med hjelpetiltak. Hun tror det kan være en årsak til nedgangen i omsorgsovertakelser.

Trommald mener at tjenesten har blitt flinkere til å bruke slekt og nettverk, og at tjenestetilbudet fra psykisk helsevern, skole og Nav har blitt bedre slik at flere takler foreldrerollen.

– Terskelen skal være høy. De beslutningene er det jo fylkesnemndene som tar, og mange av sakene blir behandlet på nytt igjen i rettsvesenet. Jeg har ikke hørt at fylkesnemndene eller domstolene har endret terskelen her, så det er grunn til å tro at det er reelt færre barn som har behov for omsorgsplassering, sier hun.

Publisert: