• kø madlaveien.JPG

Samferdselsministeren vil drøfte kollektivfeltets framtid

Etter at antallet elbiler har steget fra snaut 14.000 til over 32.000 på bare ett år, vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) drøfte problemene den økte trafikken skaper for busser og drosjer.