• nav.jpg

Rapport avdekker store Nav-problemer

En uke etter at arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) varslet Nav-direktør Joakim Lystads avgang, mottok han fredag den endelige rapporten om IKT-moderniseringsprogrammet i etaten.