Advarsel mot KrF-lederen: – Selv ikke oljefondet kan redde oss

Argumentasjon om at AS Norge kan styre mot underskudd om ikke altfor mange år, biter ikke på KrF-ledelsen, som ikke vil kutte i sykelønnen. KrF er imidlertid villig til å bruke penger på å ta imot langt flere flyktninger.

KrF-leder Knut Arild Hareide vant fram i sin motstand mot kutt i sykelønnsordningen på KrF-landsmøtet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Selv hvis sykelønnen kuttes fra 100 til 80 prosent av inntekten, vil Norge fortsatt ha verdens gunstigste sykelønnsordning.

Det slo KrFU fast på KrF-landsmøtet.

Julia Sandstø i KrFU, stortingskandidat for Akershus, påpekte at allerede innen 2025 vil offentlige kostnader overstige statens inntekter.

– Skyver på regningen

Bærekraften til velferdsstaten Norge lå som et underliggende premiss for debatten om KrF skulle støtte kutt i sykelønn eller ei. Det ble ikke noe kutt-vedtak tross iherdige forsøk som dette:

– Selv ikke oljefondet kan redde oss. Likevel fortsetter partier å øke velferdsordninger. Det resulterer i at politikere skyver regningen ned på neste generasjon. KrF er intet unntak, dessverre, sa Sandstø, som støttet opp om sykelønnsreduksjon til 90 prosent.

Hans Olav Syversen (nummer to fra høyre) i kjent positur under budsjettforhandlinger på Stortinget.

Mektig rebell

Lørdag fikk ungdommene langt på vei støtte fra KrFs mektige Hans Olav Syversen i finanskomiteen.

Det er ham KrF-ere må gå til hvis de vil at noe skal få tildelt penger i statsbudsjettet, ifølge partikjennere.

– Det blir deilig å tale rett mot partileder, åpnet Syversen fra talerstolen.

– Alle statistikker viser at vi har verdens friskeste befolkning, men likevel verdens sykeste befolkning målt etter uttak av sykelønn. Vi må spørre oss om vi er der vi bør være. Jeg har kommet til at nå er det på tide at jeg er litt rebell, etter en nøye vurdering, selvsagt, sa han og høstet latter for det.

Syversen anbefalte Akershus’ variant. Fylkeslaget foreslo en reduksjon til 90 prosent.

Fylkeslaget la til grunn at velferdsstaten, slik den nå er innrettet, ikke er bærekraftig og vil etterlate en stor regning til neste generasjon.

Les også

KrF-alarm: Partiet krymper, lederne er for gamle og nye velgere skygger unna

Les også

Tapte skattestrid om barnetrygd, krevde omkamp - og gikk på nytt nederlag

Les også

KrFs viktigste fylke er splittet i synet på Siv Jensen og Jonas Gahr Støre

– Skal de syke og sårbare ta kuttene?

KrF-leder Knut Arild Hareide klarte imidlertid å stoppe Syversen, KrFU og Akershus KrF.

– Jeg gir min fulle tilslutning til at Hans Olav Syversen bør bli litt mer rebell, men ikke akkurat her, åpnet Hareide.

– Jeg vil gjerne redusere sykelønnskostnadene. Det mener jeg bør skje i samarbeid med partene i vårt arbeidsliv, sa han.

– Vi har en fantastisk arbeidsmodell i Norge. Det er et tydelig signal at vi ikke respekterer denne modellen. Vi har en tidligere arbeidsminister (Dagfinn Høybråten) som sitter i denne salen. Han viste hvordan vi kan få til endringer i arbeidslivet nettopp med dialog, fortsatte Hareide.

– Vi er nødt til å kutte (generelt), men ønsker KrF at signalet skal være at det er de syke og sårbare som skal ta kuttene? Tror vi virkelig at dette er en løsning for å få ned sykefraværet. Vi vet jo at ved denne løsningen vil mange arbeidsgrupper slippe unna kuttene, sa han.

– Så det er et viktig signal hvor vi vil stå. Høyre sier nei til forslaget. Skal vi gå til høyre for Høyre? Nei, takk, sa han langt inne i overtiden av dirigentbordets tildelte taletid.

Dirigent Bjørg Tørresdal konstaterte med et smil at Hareide er blitt en rebell og at KrF har en ulydig partileder.

Les også

Svartelistede KrF-ere reagerer på at arbeidsløse risikerer 2000 kroner i bot

Les også

KrFs kronprins håper kongen sitter lenge

– Langtidsfravær er utfordringen

Nyvalgt KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad advarte mot å stemme for sykelønnskutt.

– Det er ikke korttidsfraværet som er utfordringen, det er langtidsfraværet, sa han.

Ropstad talte varmt for denne programformuleringen:

«KrF vil videreføre og fornye en avtale om inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet, men med mulighet for endringer i den økonomiske ansvarsfordelingen mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere i sykelønnsordningen dersom vedtatte målsettinger om redusert sykefravær ikke nås.»

– Det er bedre å se om vi kan snu på ansvarsfordelingen, slik at i stedet for at arbeidsgiver tar de 16 første dagene, så kan man se på om staten skal ta noe av slutten. Da vil arbeidsgiver få større insentiver for å hjelpe arbeidstaker tilbake i jobb. Ansvarlighet må vi ha, men stemme for innstillingen og la forslaget falle, sa han.

Som sagt, så gjort.

Olaug Bollestad (KrF) får opprykk til 1. nestleder i KrF.

Vil motta langt flere flyktninger

Olaug Bollestad fikk lørdag opprykk til 1. nestleder. Dagrun Eriksen trer ut av toppledelsen i partiet til fordel for Kjell Ingolf Ropstad. Knut Arild Hareide ble gjenvalgt som leder.

I tillegg vedtok KrF at Norge må ta ansvar for mennesker på flukt.

Stortinget bestemte i desember 2015 at Norge skulle ta imot 1500 asylsøkere gjennom relokaliseringsprogrammet i 2016 og 2017.

Dette arbeidet mener KrF har gått veldig sakte.

«Av de første 16 av de totalt 24 måneder har Norge relokalisert 1015 asylsøkere. Vi forventer at Regjeringen innfrir Stortingets krav før året er omme», heter det i en ny KrF-resolusjon.

«De siste 10 årene har Norge tatt imot om lag 10.000 asylsøkere i året. I 2016 kom det mer enn 360.000 asylsøkere båtveien til Europa, mens det til Norge kom kun 3460, det laveste antall siden 1997. Her må Norge ta et mye større ansvar. Norge har bygd opp et godt mottakssystem som er beredt til å ta imot mange flere mennesker og mange asylmottak står i dag tomme. Dette gjør at vi har kapasitet og mulighet til å ta imot langt flere igjennom relokaliserings­programmet», vedtok Krf.

Partiet vedtok også:

  • Å sikre at de forfulgte minoritetene får del i utvelgelsen av kvoteflyktninger til Norge.
  • At Norge skal forplikte seg på å relokalisere asylsøkere fra Italia og Hellas etter relokaliseringsprogrammet vedtatt av EU.
  • At barns beste skal ligge til grunn for avgjørelser som berører barn i utøvelsen av vår asylpolitikk.
  • lovfeste hva slags omsorg enslige mindreårige asylsøkere skal ha og at det settes opp tydelige standarder for asylmottakene
Publisert: