Frikjent for annen gang for drapsforsøk

Borgarting lagmannsrett har frikjent Stig Millehaugen (34) for drapsforsøk på to politifolk og ran. Millehaugen, som er kalt «Norges farligste mann», er tidligere frikjent for samme anklager i tingretten.