Best å velge videregående etter interesse

Høyt fravær i ungdomsskolen er en av de viktigste varsellampene å legge merke til i arbeidet for å forhindre stort frafall i den videregående skolen.