Forsvarsministeren under sterkt press

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) og forsvarssjef Sigurd Frisvold må begge møte til høringer i Stortingets forsvarskomité for å forklare pengebruken som gjør det nødvendig å innstille en rekke av Forsvarets aktiviteter for resten av året.