Svømming med stridsutstyr er forbudt

Umiddelbart etter at Stian Engebretsen (21) druknet på øvelsen i fjor, presiserte hærledelsen at svømming med stridsutstyr er forbudt. Likevel har de fleste offiserene som vitner i saken selv deltatt på lignende opplegg.