Krekars kjæremål forkastet

Høyesteretts kjæremålsutvalg har forkastet mulla Krekars kjæremål iinjuriesaken mot Carl I. Hagen.