Høybråten griper inn

Helseministeren varsler en ny forskrift som skal regulere forholdet mellom leger og legemiddelindustrien.