• Scanpix

Jordbruksoppgjøret splitter Bonde-Norge