Lite nedbør i resten av landet

Deler av landet opplevde både storm og flom i oktober, men likevel fikk landet som helhet 35 prosent mindre nedbør enn normalt. I Ryfylkeheiene ble det rekordmåling.