Normal onsdagstrafikk i luften

Norsk lufttrafikk ble onsdag ettermiddag karakterisert som normal,selv om det fra kl. 17.30 var lagt opp til en redusertkontrollkapasitet i luftrommet over Øst-Norge.