Flesland er første offer

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil ikke nøye seg med Avinor-sjefens avgang. Også styret blir skiftet ut i nær framtid, mens flygelederne jubler.