Politimann fikk erstatning for å ha kjøpt tyvegods