Etterlyser to personer etter dødsfall på Lone camping