- Pasienter må betale mer

— Pasienter må betale mer for sykehusbehandling av mindre alvorlige sykdommer. De tilmålte helsekronene må brukes på pasienter med alvorlige lidelser.