- Redde kvinner «tas ikke på alvor»

Kvinnelige asylsøkere som hevder de blir forfulgt av familien, tas generelt ikke på alvor av myndighetene, hevder asyladvokat.