Flere fastleger sender sms til pasientene

Stadig flere fastleger benytter tekstmeldinger på mobilen når de skal følge opp og gi tilbakemeldinger til pasienten.