Regjeringspartiene vil vurdere justering av alkoholkvoter