- Vi må skille mellom korrupsjon og kundepleie

Grensene for hva som må anses for utilbørlig oppførsel og dermed korrupsjon etter dagens straffelov, er ennå ikke tydelige nok i Norge.