Akademikerne forberedt på streik i staten

Akademikerne stat leverte fredag varsel om plassfratredelse for 390 medlemmer i Statens vegvesen, Jernbaneverket, Mattilsynet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og ved Universitetet i Oslo.