Flyvarsling ute av drift ved kraftspenn over fjordene

Radaranleggene som skal varsle flygere om at de nærmer seg kraftspenn over norske fjorder, har i lengre perioder vært ute av drift flere steder i landet.