Spesialenheten henla 97 prosent av sakene

Spesialenheten for politisaker henla i fjor 97 prosent av de 1.233 anmeldelsene mot politiet.