Seniorsaken: En hån mot de eldre

Staten skylder fortsatt nærmere en halv milliard kroner til 2500-3000 eldre enkemenn etter en EFTA-dom i 2007. En hån mot alle eldre, sier Tom Henning Larsen i Seniorsaken.