Lønseth: - Snowdens søknad vil bli avvist

Amerikaneren Edward Snowden søkte om asyl i Norge mandag ettermiddag i en faks til den norske ambassaden i Moskva. Asylsøknader fra utenfor landets grenser blir imidlertid alltid avvist.