• Vegdirektoratet ønsker en drastisk reduksjon i antall bompengeselskaper, med maksimalt ett selskap per fylke. Jonas Haarr Friestad

Ønsker færre bompengeselskaper

Vegdirektoratet ønsker en drastisk reduksjon i antall bompengeselskaper. Nå er det 47 selskaper, med åtte til på vei.