Terra-saken for retten i slutten av januar

Det er satt av fem uker når Oslo tingrett skal behandle to kommuners krav om penger etter den såkalte Terra-saken. Rettssaken starter 27. januar neste år.