Tuberkulosesmittede til Norge for gratis behandling

Tuberkulosesmittede kommer ens ærend til Norge for å få gratis sykehusbehandling i millionklassen. Skattebetalerne tar regningen.